ONDERZOEK BUITENZWEMBAD STEENSE

Wij verzochten het college maandag tijdens de begrotingsvergadering om te onderzoeken of het mogelijk is een buitenzwembad te realiseren bij de Steense in Wolvega.

Al meerdere malen kregen wij signalen van inwoners dat hier een behoefte aan is en door middel van een enquête tijdens het Lindefestival werd dit ook bevestigd. Wethouder Jack Jongebloed zei meteen dat dit onmogelijk was, maar gaf later toe dat die reactie te kort door de bocht was en er werd een toezegging gedaan door hem om de mogelijkheid te onderzoeken.

Persoonlijk lijkt het ons al een enorme aanwinst als er een schuifpui geplaatst zou worden bij het binnenbad, zodat bezoekers daar in de zomer naar buiten kunnen en daar bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een terras, buitenspeelplaats en een ligweide.

Lees meer »

Werkbezoek Omrin Heerenveen

Op vrijdag 1 november bracht SDW een werkbezoek aan inzamelaar en afvalverwerker Omrin in Heerenveen. Tijdens een twee uur durend bezoek kregen we een kijkje in de keuken bij het bedrijf dat voor o.a. zo’n 800.000 huishoudens en vele bedrijven het afval verwerkt en alles op alles zet om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren.

  Tijdens de rondleiding word je bewust gemaakt van afval, het kringloopdenken en het belang van een circulaire economie.  Als je ook wilt weten wat er met de inhoud van je grijze container is gebeurt nadat hij is geleegd? Dan kun je een afspraak maken bij Omrin.  Om meer bewustwording te creëren leiden ze graag groepen rond en geven ze bijvoorbeeld ook presentaties op scholen. Opgeven kan op:  https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/over-omrin/wat-doen-we/preventie/

Lees meer »

SDW STELT VRAGEN OVER 5G

WOLVEGA - Sociaal Duurzaam Weststellingwerf wil antwoorden van het college van B & W over de invoering van 5G. Deze nieuwe technologie voor sneller mobiel internet wordt gezien als opvolger van het huidige 4G-internet. Voor 5G zullen meer antennes nodig zijn op gebouwen en in straten.

De partij wil weten wat het standpunt  is van het college over 5G en wat de huidige stand van zaken is in onze gemeente. Ook wil de partij weten wat de mogelijke invloed van 5G straling op mens en dier is. “Steeds vaker vragen inwoners hoe het zit met de gezondheidseffecten van 5G. De gemeente heeft een zorgplicht dit goed uit te leggen aan haar inwoners”. Volgens Dirk Dubling van SDW.

SDW wil weten wat de gemeente gaat doen om de burgers goed in te lichten over 5G. SDW vraagt zich af of na de wijziging van de telecommunicatiewet de gemeente nog iets te zeggen heeft over waar antennes komen en of ze verplicht is om mee te werken aan het plaatsen van antennes. Tot slot wil SDW weten of al die antennes tot verrommeling van de openbare ruimte zal leiden. Maar het allerbelangrijkste vindt SDW dat de gezondheid van de mensen en dieren gewaarborgd moet zijn.

Lees meer »

SDW VOOR BIJDRAGE FC WOLVEGA

FC Wolvega timmert flink aan de weg. Het clubgebouw is flink aangepakt. Gerenoveerd sanitair, een vernieuwd dak, nieuwe vloeren en plafonds en zelfs het inventaris is in een nieuw jasje gestoken. Maar FC Wolvega wil meer. In een ambitieus ‘Masterplan’ hebben ze hun wensen beschreven.
FC Wolvega wil een fijne en veilige sportomgeving realiseren die toegankelijk is voor leden én niet-leden met een laagdrempelige en open uitstraling.
De belangrijkste wens voor 2020 is vervanging van het bestaande wedstrijd-trainingsveld door een kunstgrasveld.
FC Wolvega heeft hiervoor bij diverse instanties, waaronder de gemeente en het rijk, subsidies aangevraagd en gekregen.
FC Wolvega investeert zelf ook fors. Ruim € 260.000.
Wij steunen het plan om € 400.000,- subsidie te verstrekken dan ook van harte en wensen bestuur, leden en vrijwilligers heel veel succes.

Lees meer »

Opening natuurlijke speeltuin Munnikeburen

Prachtig weer, feestelijke muziek van de grote Dorus, maar vooral heel veel lachende en spelende kinderen gisteren bij de officiële opening van de natuurlijke speeltuin in Munnekeburen.
Een pluim voor iedereen die er zo hard aan mee heeft gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.
De gelijktijdig aangelegde parkeerplaats verbetert ook nog eens de toegankelijkheid van het aangrenzende natuurgebied de Rottige Meente.

Lees meer »

SDW stelt vragen over rimpelingen nieuwe fietspad

Na een tip van inwoners van Weststellingwerf over de rimpelingen in het nieuw aangelegde fietspad richting de Driewegsluis namen Raadslid Colinda van Rooijen de Vries en haar collega Sippe Bron de proef op de som. Zij gingen op de fiets richting Driewegsluis om te kijken wat er aan de hand was met het nieuwe fietspad.  Het bleek inderdaad zo te zijn dat het eerste gedeelte van de Blesse tot aan de Sasbrug veel gladder is dan het gedeelte van de Sasbrug naar de Driewegsluis. Daarom werd besloten om er vragen over te stellen in de raadsvergadering. Wethouder Jack Jongebloed was bekend met het probleem. Hij gaf aan dat het binnen de garantieperiode viel en dat de aannemer er wat aan moet doen om te voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente. Wel vindt SDW dit fietspad een enorme verbetering ten opzichte van het oude fietspad en zijn we er van overtuigd dat het voor vele jaren fietsplezier zal zorgen.

Lees meer »

750,- van SDW voor groente en fruit voedselbank Weststellingwerf

Deze week hebben we onze cheque van €750,- ten behoeve van groente en fruit voor de Voedselbank Weststellingwerf mogen overhandigen. En daar zijn we trots op!
Wij willen alle vrijwilligers die mee hebben geholpen, om van deze actie een succes te maken, nogmaals bedanken voor hun inzet tijdens een zeer koude kerstmarkt.
Ook een bedankje voor iedereen die op deze dag loten van ons heeft gekocht.
We vonden het mooi om te zien hoeveel mensen bereid waren om anderen uit hun eigen gemeente een steuntje in de rug te geven.
Ja, het is niet voor niets onze slogan;
SAMEN DOEN WE MEER!

Lees meer »

Sluit aan bij Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Wolvega - Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) wil dat Weststellingwerf zich aansluit bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
Het fonds is speciaal opgericht als hulpmiddel voor gemeenten en provincies, zodat bewoners financieel ruimte krijgen om drigend funderingsherstel te realiseren. De funderingslening wordt alleen verstrekt in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds.
Ook in Weststellingwerf zijn er ernstige problemen aan gebouwen met funderingen ten gevolge van lagere grondwaterstanden. ‘Herstel van de funderingsproblemen heeft vaak grote financiële gevolgen en in een aantal gevallen is dit niet meer zelfstandig te financieren’, zegt SDW in een voorstel aan de gemeenteraad. ‘Wanneer de situatie zo ernstig wordt, dat deze gevaarlijk is voor omwonenden en bewoners, is het de taak van de gemeenten om te handhaven.’
SDW dient tijdens de raadsvergadering van 1 april een motie in, waarin voorgesteld wordt om ons als gemeente aan te sluiten bij het fonds

Lees meer »

€50.000 voor uitbreiding VVO

€50.000,- voor uitbreiding VVO

De afgelopen tijd hebben wij ons hard gemaakt om €50,000,- beschikbaar te stellen voor de uitbreidingsplannen van Voetbalvereniging VVO.
Wij vinden het erg belangrijk dat sportverenigingen kunnen uitbreiden als dat nodig is.
‘Sport verbindt, sport verbroedert en sporten is gezond” zei Dirk Dubling en hij sprak zijn complimenten uit over het traject en de inzet van de vereniging.
Wij van SDW wensen VVO heel veel succes met de uitbreiding.
Het raadsvoorstel zal in de eerstkomende raadsvergadering van 1 april als hamerstuk worden afgetikt.

Lees meer »

Waterschap- en Provinciale verkiezingen.

Op 20 maart staan naast de verkiezingen voor provinciale staten ook de verkiezingen voor het
waterschap op het programma, of in onze provincie, het Wetterskip. Deze verkiezingen zijn
belangrijker dan mensen vaak denken. Naast het feit dat wat het waterschap doet belangrijk is voor
iedereen, betaald iedereen hier ook behoorlijk aan mee.
Zo is het waterschap verantwoordelijk voor de grondwaterstand, de waterstand in onze sloten en
voor de afvoer van het water. Al deze zaken zijn in de afgelopen tientallen jaren volledig uit de hand
gelopen. De grondwaterstand is, vooral ten behoeve van de landbouw zo laag, dat er bij het minste
of geringste droogteproblemen ontstaan. De verzakking van woningen en andere gebouwen in de
Westhoek van onze gemeente heeft daar direct mee te maken. Ook de effecten van de droogte van
het afgelopen jaar, waar heel veel mensen mee te maken hebben gehad, zijn mede veroorzaakt door
een te lage grondwaterstand. En dan hebben we het nog niet eens over de langzame verbranding
(oxidatie) van het veen, die ook veroorzaakt wordt door een te lage waterstand. Waardoor het veen
inklinkt en de bodem daalt.
Voor SDW is het belangrijk dat hier een einde aan komt. Willen we duurzaam van onze bodem
gebruik kunnen maken, dat moet het waterbeheer anders, niet alleen gericht op de grootschalige
landbouw, maar ook op het bewaren van een goede leefomgeving voor de volgende generaties. Er
zijn verschillende partijen die zich hier voor inzetten.
Ons advies: kies voor een partij die zich niet alleen op het waterschap richt en daarmee op het
waterbeheer , maar waterbeheer als onderdeel ziet van een breder beleid om onze provincie
toekomstbestendig te maken. En die waterbeheer ziet als iets van ons allemaal. Een partij die dus
ook vertegenwoordigd is in Provinciale Staten.

Lees meer »