SDW "€ 17.000,- voor verkeersveiligheid rondom scholen"

Gepubliceerd op 17 november 2017 om 10:12

SDW is blij dat de verkeersveiligheid rondom scholen verbeterd gaat worden. Maar wil de verkeersveiligheid ook in hele gemeente verbeteren. De gemeente Weststellingwerf telt 22 basisscholen. De verkeersveiligheid rond deze scholen is voor de dorpsbelangen, schoolbesturen en gemeente een belangrijk gespreksonderwerp. Op verzoek van enkele scholen, verkeerswerkgroepen en overkoepelende schoolbesturen worden bij alle basisscholen in Weststellingwerf markeringen aangebracht op het wegdek. Deze markeringen moeten de weggebruikers wijzen op de aanwezigheid van een school en kinderen op straat.


In Noordwolde zijn enkele jaren geleden al markeringen aangebracht die de schoolzone aanduiden. Om dit nu bij alle basisscholen door te voeren, trekken we  € 17.000,- uit. Nog dit jaar wordt er gestart bij een aantal scholen. De rest zal begin 2018 volgen. Op asfaltwegen wordt de markering met verf aangebracht. Op klinkerwegen wordt met witte klinkers de schoolzone gemarkeerd. Scholen kunnen deze schoolzones gebruiken om met ouders en leerlingen afspraken te maken over het gedrag binnen deze zone, bijvoorbeeld om er niet te parkeren of uitsluitend stapvoets te rijden.”


Niet alle scholen in Weststellingwerf zijn vanaf de weg even duidelijk zichtbaar. De aanduiding
‘schoolzone’ maakt de automobilist erop attent dat er kinderen kunnen oversteken, wandelen of
fietsen. Door bij alle basisscholen in de gemeente dezelfde markering aan te brengen, ontstaat er een herkenbare stijl.


«   »