VVD, Weststellingwerf Belang, CDA, steunden motie voedselbank niet.

Gepubliceerd op 24 november 2017 om 11:22

In De Stellingwerf van vorige week werd tot driemaal toe aandacht besteed aan de Voedselbank in Wolvega. Dit naar aanleiding van het teleurstellende resultaat van een ingediende motie door VVA  en ondersteund door WeststellingwerfNatuurlijk! en de PvdA. De drie partijen die de komende  gemeenteraadsverkiezingen ingaan onder de naam Sociaal Duurzaam Weststellingwerf.


In de motie werd gevraagd om een incidentele bijdrage van € 5.000,-- voor de Voedselbank. De  vooraf ontvangen boodschap van de heer Reint Oostra, secretaris van de Voedselbank, was duidelijk.  Het geld zou besteed worden aan verse groente in de pakketten en ten goede komen aan kinderen. De kop van het artikel “Gemeenteraad laat Voedselbank links liggen” klopte niet.


De motie kreeg naast de eerder genoemde partijen ook de steun van Groen Links en Lijst Mulder en  werd daarmee verworpen. Niet de hele gemeenteraad was dus tegen deze incidentele bijdrage, dit  in tegenstelling tot de motie om het Subsidieplafond groot onderhoud sport voor dit jaar te  verhogen met € 12.000. Deze motie werd unaniem aangenomen. Wij constateren met enige wrangheid dat de stenen voor de groente zijn gegaan!

Wij hopen dat de wethouder toch mogelijkheden ziet om binnen het reguliere armoedebudget  ruimte te vinden om toch een financiële bijdrage over te kunnen maken naar de Voedselbank. Binnenkort zal de partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf haar verkiezingsprogramma vast stellen.


Hierin is opgenomen, dat zolang het nodig is wij de Voedselbank financieel vanuit de gemeente  willen steunen.


Teun Stoker, voorzitter Sociaal Duurzaam Weststellingwerf


«   »