zo`n € 200.000,- euro voor Energiefonds

Gepubliceerd op 5 december 2017 om 01:20

WOVLEGA - Tijdens de raadsvergadering stemden de partijen PvdA, VVA, Weststellingwerfs Natuurlijk in met het instellen van een energiefonds. Dit energiefonds zal zo`n € 200.000,- gaan opleveren. Deze partijen zullen met de gemeenteraadsverkiezingen mee doen als een nieuwe politieke partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf. Het beleid op klimaatbeleid en duurzaamheid zal de komende jaren verder vorm gaan krijgen. Het fonds zal gebruikt worden voor het geven van subsidie en leningen met het geld uit dat fonds moet een extra stimulans geven aan inwoners, maatschappelijke organisaties en kleine ondernemers om te investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking. De gemeente krijgt éénmalig een bedrag van de exploitant van de zonneparken in Wolvega en Noordwolde voor het vestigen van het recht van opstal gedurende een periode van minimaal 15 jaar.

 


«   »