Inloopbijeenkomst SDW in Noordwolde

Gepubliceerd op 5 december 2017 om 02:32

Op 28 november organiseerde SDW een inloopbijeenkomst in Noordwolde. Aan de deelnemers werd gevraagd om suggesties te doen voor het verkiezingsprogramma van SDW. “Laten we trots zijn op wat we de afgelopen jaren in Noordwolde bereikt hebben” was een van de duidelijke uitspraken. Het gaat dan om de verbeteringen in het dorp, zoals het Manauplein en het Tramhalte-plein. Maar ook over het functioneren van het gebiedsteam (voorheen de Vlechtwerkers) waren de inwoners positief. Het gebiedsteam ondersteunt de zorg vanuit de gemeente en de voorzieningen in het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Vooral doorgaan met de projecten in het kader van “Bestemming Noordwolde”.

Als verkeersknelpunt werd genoemd het harde rijden op de Molenburen en de Jokweg, tussen De Hoeve en Noordwolde.

Andere punten, die de inwoners belangrijk vinden:

- Meer werkgelegenheid in Weststellingwerf

- Behoud van het openlucht-zwembad De Dobbe en dorpshuizen in de dorpen, waar ze nu zijn.

 

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) is een nieuwe lokale politieke partij, opgericht door: PvdA Weststellingwerf, Weststellingwerf Natuurlijk! en Vrijheid Voor Allen;

 

SDW wil bereiken dat Weststellingwerf een sterke sociale gemeente blijft en daarnaast ook duurzaam wordt. Daarom doen we gezamenlijk mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

 

Informatie: www.SDWeststellingwerf.nl

Contact: 06-55364848


«   »