SDW "Behoud de dorpshuizen"

Gepubliceerd op 22 januari 2018 om 17:38

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf wil duurzame instandhouding van dorpshuizen.


In de gemeenteraad van Weststellingwerf speelt de discussie over het instandhouden van de
dorpshuizen. B&W wil nu niet verder gaan dan 2019 en dan nieuwe afspraken maken. PvdA,
Weststellingwerf Natuurlijk! en Vrijheid voor Allen (die samenwerken als Sociaal Duurzaam
Weststellingwerf (SDW)) wil nù de uitgangspunten vastleggen voor een permanente instandhouding van de 14 dorpshuizen, resp. dorpshuisfuncties en daar ook de financiële
verantwoordelijkheid voor nemen. Dorpshuizen zijn belangrijk en noodzakelijk voor de leefbaarheid van onze dorpen.


SDW vindt het daarom nodig dat er een integraal dorpshuizenbeleid opgesteld wordt. Een
beleid wat voor de dorpshuizen duidelijkheid geeft voor de langere termijn, maar ook waar
voor de gemeente begrotingszekerheid uit voortvloeit. Het huidige voorstel van B&W gaat alleen over de regels bij extra investeringen. Maar SDW vindt dat er ook een sluitende afspraak over het onderhoud van de bestaande dorpshuizen en dorpshuis-functies moet komen.


Voor de beleidszekerheid van de dorpshuizen stellen we in elk geval voor om als
uitgangspunt te nemen dat de dorpshuizen en dorpshuisfuncties duurzaam in stand dienen
te blijven op basis van een onafhankelijk vastgesteld onderhoudsplan.
Samengevat: SDW is geen voorstander is van deeloplossingen en wil tenminste graag een
uitspraak over de duurzame instandhouding van de dorpshuizen en dorpshuisfuncties.


SDW wil bereiken dat Weststellingwerf een sterke sociale gemeente blijft en daarnaast ook
duurzaam wordt. Daarom doen we gezamenlijk mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018.


«   »