Zorg over de meest kwetsbare groep bij Caparis

Gepubliceerd op 1 februari 2018 om 00:41

WOLVEGA- Sociaal Duurzaam Weststellingwerf maakt zich naar aanleiding van de mededeling van de portefeuillehouder in de raadsvergadering van afgelopen maandag, zorgen over de meest kwetsbare groep bij Caparis.

Dit is de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de groep die altijd op de Sociale Werkvoorziening zal zijn aangewezen. Het lijkt er op dat er binnen de plannen voor een nieuw Caparis geen plaats meer is voor deze groep. SDW vindt dat deze groep juist extra bescherming verdient wanneer Caparis gaat hervormen. Ze roept het college op dit signaal helder en duidelijk naar Caparis en de andere gemeenten af te geven.


«   »