SDW bezoekt Integra "Samen in actie tegen uitzichtloze schulden".

Gepubliceerd op 5 februari 2018 om 17:49

Ook in Weststellingwerf zijn er inwoners die schulden hebben. De gevolgen van schulden zijn
ingrijpend. Sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen of echtscheiding.
Integra, een organisatie voor bewindvoering en inkomensbeheer, helpt mensen bij het weer
op rit krijgen van hun financiën. Dit geeft rust in de financiële situatie en binnen het gezin.


Integra is actief betrokken bij deze cliënten. Samenwerking met de cliënt, de familie en de
hulpverlenende instantie is enorm belangrijk om alles in goede banen te leiden.
Door Integra werd aangegeven dat veel mensen niet in staat zijn om goed zelfredzaam te
zijn. Deze personen zullen echter altijd begeleiding nodig hebben. Zij kunnen het eigen
financiële beheer niet goed zelf doen.

In de praktijk blijkt dat onze gemeente nog onvoldoende rekening houdt met deze groep. Zo
wordt er vaak ingezet op budgetbeheer omdat dit in eerste instantie goedkoper lijkt dan
bewindvoering.


De nieuwe fractie van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf wil dan ook met concrete voorstellen
komen om dit te verbeteren, zoals:
- Via gebiedsteams aansturen op doelmatige aanpak van schulden
- De bereikbaarheid van de gemeentelijke afdelingen verbeteren
- Gemakkelijker toekenning van bijzondere bijstand en inkomenstoeslagen
Sociaal Duurzaam Weststellingwerf is opgericht door PvdA-Weststellingwerf, VVA en WN! en
doet als gezamenlijke lijst mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018.


«   »