Bijeenkomst Veiligheidsregio Fryslân

Gepubliceerd op 11 februari 2018 om 18:36

Afgelopen donderdagavond bezochten leden van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf een bijeenkomst van de Veiligheidsregio Fryslân in de brandweerkazerne van Heerenveen.

Onder de Veiligheidsregio vallen onder andere de brandweer en de GGD. De plannen voor de toekomst werden door medewerkers van de Veiligheidsregio duidelijk uitgelegd. Aan ons werd gevraagd wat wij belangrijk vinden voor onze burgers en wat in de plannen opgenomen dient te worden. Wij hebben aangegeven dat voorlichting op het gebied van preventieve maatregelen voor onze inwoners een belangrijk item is. Daarnaast hebben we het volgende belangrijke punt onder de aandacht gebracht. Wanneer er calamiteiten hebben plaats gevonden, zoals een brand, is het belangrijk dat na het blussen ook gezorgd wordt dat de benadeelden op andere terreinen verder geholpen worden. Zoals hulp om te zorgen dat men weer in het bezit komt van noodzakelijke medicatie . Hier ligt dan een taak voor het gebiedsteam van de gemeente. Deze hulp is op dit moment nog niet voldoende geregeld.


«   »