SDW is tegen boringen naar schaliegas

Gepubliceerd op 18 maart 2018 om 11:17

M.b.t. de bestaande gaswinningen in Weststellingwerf: het gaat hier om beperkte winningen met naar verwachting een geringe bodemdaling ( 1-3 cm) en een gering risico op “seismisch effect”. De partijen die nu SDW vormen hebben daarbij het volgende aangegeven:
- Er moeten regelmatig metingen gedaan worden naar de werkelijke bodemdaling ( die worden ook uitgevoerd en de daling blijft binnen de aangegeven marges)
- Er dient een nulmeting gedaan te worden naar de staat van de gebouwen, voorafgaand aan de winning en er dient een afdoende regeling voor eventuele schade te zijn, ook al is de kans op schade gering.

Hoe staat SDW tegenover gasvrij maken van de gemeente, er wordt nu naar de provincie verwezen.
- nieuwe woningen zouden niet meer op aardgas moeten worden aangesloten
- de vraag is of “aardgasvrij” ook betekent dat de gasleidingen gaan verdwijnen. Er is een alternatief voor duurzame energie op basis van waterstof. Daarbij kan het gasnet benut worden.


«   »