Waterschap- en Provinciale verkiezingen.

Gepubliceerd op 3 maart 2019 om 20:35

Op 20 maart staan naast de verkiezingen voor provinciale staten ook de verkiezingen voor het
waterschap op het programma, of in onze provincie, het Wetterskip. Deze verkiezingen zijn
belangrijker dan mensen vaak denken. Naast het feit dat wat het waterschap doet belangrijk is voor
iedereen, betaald iedereen hier ook behoorlijk aan mee.
Zo is het waterschap verantwoordelijk voor de grondwaterstand, de waterstand in onze sloten en
voor de afvoer van het water. Al deze zaken zijn in de afgelopen tientallen jaren volledig uit de hand
gelopen. De grondwaterstand is, vooral ten behoeve van de landbouw zo laag, dat er bij het minste
of geringste droogteproblemen ontstaan. De verzakking van woningen en andere gebouwen in de
Westhoek van onze gemeente heeft daar direct mee te maken. Ook de effecten van de droogte van
het afgelopen jaar, waar heel veel mensen mee te maken hebben gehad, zijn mede veroorzaakt door
een te lage grondwaterstand. En dan hebben we het nog niet eens over de langzame verbranding
(oxidatie) van het veen, die ook veroorzaakt wordt door een te lage waterstand. Waardoor het veen
inklinkt en de bodem daalt.
Voor SDW is het belangrijk dat hier een einde aan komt. Willen we duurzaam van onze bodem
gebruik kunnen maken, dat moet het waterbeheer anders, niet alleen gericht op de grootschalige
landbouw, maar ook op het bewaren van een goede leefomgeving voor de volgende generaties. Er
zijn verschillende partijen die zich hier voor inzetten.
Ons advies: kies voor een partij die zich niet alleen op het waterschap richt en daarmee op het
waterbeheer , maar waterbeheer als onderdeel ziet van een breder beleid om onze provincie
toekomstbestendig te maken. En die waterbeheer ziet als iets van ons allemaal. Een partij die dus
ook vertegenwoordigd is in Provinciale Staten.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.