SDW “STOP NIEUWE GASWINNNIG”

WOLVEGA – De politieke partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) is tegen nieuwe boringen naar gas in de gemeente Weststellingwerf. “We willen hier geen Groningse toestanden” zegt raadslid Sippe Bron van SDW. Het college wordt opgeroepen het standpunt over te nemen en kenbaar te maken aan gasbedrijven en de rijksoverheid. Afgelopen maand kregen inwoners in de omgeving van het gasveld Sonnega-Weststellingwerf een brief van Vermilion Energy Netherlands B.V. In deze brief werd vermeld dat er wordt begonnen met bouwkundige opnames om toekomstige schades aan gebouwen door gaswinning te kunnen vaststellen. SDW zal in de raadsvergadering van 4 maart middels een motie het college oproepen nieuwe boringen te stoppen.

Lees meer »

COLINDA VAN ROOIJEN - DE VRIES WORDT RAADSLID VOOR SDW

WOLVEGA – Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) verwelkomt Colinda van Rooijen - de Vries uit Wolvega als nieuw raadslid. Zij volgt hiermee Cor Trompetter op die wethouder is geworden in Smallingerland. 
Jan Driesse uit Noordwolde-Zuid was de eerstvolgende in lijn voor het raadslidmaatschap, maar hij kon vanwege gezondheidsredenen niet accepteren. Van Rooijen - de Vries stond aansluitend op de lijst en draaide al langer mee in de steunfractie en als duo-commissielid.
Naar verwachting wordt zij in de raadsvergadering van 4 maart geïnstalleerd.
Lees meer »

Nieuwe Fractievoorzitter

Wolvega - Zoals u wellicht heeft vernomen, begint Cor Trompetter dinsdag 5 februari a.s. met zijn nieuwe functie als Wethouder in de gemeente Smallingerland.
Wij begrijpen zijn keuze en wensen hem enorm veel succes. 
Ook willen we hem hartelijk bedanken voor zijn inzet binnen ons team.
in de het fractieberaad van maandag 28 januari j.l. is door de fractie unaniem besloten René de Klein tot fractievoorzitter van SDW te benoemen.Lees meer »

SDW '"versterking dorpshuizen verworpen".

Iedere politieke partij in Weststellingwerf zegt de dorpshuizen te ondersteunen, maar als puntje bij paaltje komt laten ze verstek gaan. De Stichting Harten 10, die het onderhoud van de dorpshuizen organiseert dreigt in grote financiële problemen te komen. SDW heeft voorgesteld om geld uit het dorpenfonds, waar € 100.000 per jaar in om gaat, te reserveren voor de Stichting Harten 10. Alleen Blijf Stellingwerfs steunde ons voorstel. Alle andere partijen lieten het bij mooie woorden, maar hadden er geen cent voor over.

Lees meer »

SDW "Regentonactie vindt geen steun"

Tijdens het Lindefestival hebben we de inwoners van Weststellingwerf gevraagd om een gemakkelijk te realiseren idee op het gebied van o.a. duurzaamheid in hun eigen gemeente. 

Het beste idee was om regentonnen beschikbaar te stellen aan de inwoners. 

Immers, we hebben dit jaar gezien hoe belangrijk het is om zuinig met water om te gaan. 

Daarom heeft SDW voorgesteld om de mensen die water willen besparen te stimuleren door tegen een vergoeding van € 10 regentonnen beschikbaar te stellen. 

Deze kleine geste kreeg helaas geen enkele steun.

Lees meer »

SDW "Extra subsidie jeugdsport verworpen"

SDW vindt dat jeugdsport ondersteuning verdiend. Daarom hebben wij bij de begroting gevraagd om een verhoging van subsidie voor jeugdleden van sportverenigingen van € 4,00 naar € 6,00 euro. Op deze manier laten we ook zien dat we oog hebben voor alle vrijwilligers die zich inspannen om de jeugdsport te organiseren. Alleen Blijf Stellingwarfs steunde ons voorstel.

Lees meer »

SDW “Kunstgrasvelden bij voetbalclubs”

WOLVEGA – Sociaal Duurzaam Weststellingwerf is na een inventarisatie bij verschillende voetbalverenigingen tot de conclusie gekomen dat er een brede discussie moet komen over een duurzame oplossing richting de toekomst van de sportvelden. “We denken hierbij aan kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen in onze gemeente”. Volgens raadslid Dirk Dubling van SDW is het voor de lange termijn van de sport van essentieel belang hierin te investeren. 

Verschillende voetbalclubs geven aan dat het onderhoud van de velden een terugkomend probleem is. Men name de laatste zomer was funest voor veel sportvelden. SDW wil voor alle voetbalclubs een gepaste lange termijn oplossing. SDW wil dat de gemeente eerst kijk naar FC Wolvega en VVO te Oldeholtpade en Olyphia
Lees meer »

SDW: “Gesloten kantine van sporthal de Steense is onacceptabel!”

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf wil dat er zo snel mogelijk een oplossing wordt gezocht voor de gesloten kantine in sporthal de Steense.
SDW heeft van verschillende sportverenigingen vernomen dat er nog geen nieuwe uitbater is.
Raadslid Dubling: “Dit is onacceptabel en de gemeente had hier op moeten anticiperen".

Een kantine is het kloppende hart van een sportcomplex, een ontmoetingsplek is voor zowel sporters van binnen als buiten de gemeente. SDW zal daarom aanstaande maandag tijdens de raadsvergadering vragen stellen aan portefeuillehouder en Wethouder Jack Jongebloed.

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf vindt dat de sportverenigingen recht hebben op duidelijkheid en een oplossing. Vooral nu het seizoen weer begint voor veel verenigingen.

 

Lees meer »

BESTUURLIJKE VERNIEUWING  KOST WESTSTELLINGWERVER  €650.000

De extra wethouder en het “lozen” van twee capabele wethouders kost de Stellingwerver zo'n  €650.000.  Het vorige college had drie fulltime wethouders. Het nieuwe college telt vier wethouders waarvan een fulltime en drie parttimers (3,2 formatieplaatsen). De extra wethouder en het wachtgeld voor de vertrokken wethouders kost de gemeenschap veel geld. De reden voor deze beslissing is ons niet duidelijk. 

Lees meer »

SDW is tegen boringen naar schaliegas

M.b.t. de bestaande gaswinningen in Weststellingwerf: het gaat hier om beperkte winningen met naar verwachting een geringe bodemdaling ( 1-3 cm) en een gering risico op “seismisch effect”. De partijen die nu SDW vormen hebben daarbij het volgende aangegeven:
- Er moeten regelmatig metingen gedaan worden naar de werkelijke bodemdaling ( die worden ook uitgevoerd en de daling blijft binnen de aangegeven marges)
- Er dient een nulmeting gedaan te worden naar de staat van de gebouwen, voorafgaand aan de winning en er dient een afdoende regeling voor eventuele schade te zijn, ook al is de kans op schade gering.

Hoe staat SDW tegenover gasvrij maken van de gemeente, er wordt nu naar de provincie verwezen.
- nieuwe woningen zouden niet meer op aardgas moeten worden aangesloten
- de vraag is of “aardgasvrij” ook betekent dat de gasleidingen gaan verdwijnen. Er is een alternatief voor duurzame energie op basis van waterstof. Daarbij kan het gasnet benut worden.

Lees meer »

"Behoud gratis parkeren in Wolvega" SDW

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf maakt zich sterk voor behoud van het gratis parkeren in
Wolvega. In omliggende gemeenten, zoals Heerenveen en Steenwijk geldt al jaren een beleid
van betaald parkeren in de winkelcentra. Wolvega is daarop een gunstige uitzondering en dat is
dan ook een belangrijke reden voor het winkelend publiek om naar Wolvega te komen.sterke punt van Wolvega wil SDW absoluut behouden. 


Sociaal Duurzaam Weststellingwerf is opgericht door PvdA-Weststellingwerf, VVA en WN! en
doet als gezamenlijke lijst mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018.

Lees meer »

SDW tegen nieuwbouw Aldi aan de Stationsweg te Wolvega

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) is tegen de plannen voor nieuwbouw van de Aldi
aan de Stationsweg op de plek van de Carwash.

Detailhandel buiten het kernwinkelgebied, zoals deze nieuw geplande supermarkt, is de doodsteek voor het winkelgebied in Wolvega. We moeten het winkelgebied verkleinen, niet verder vergroten. De huidige locatie aan het Van der Sandeplein is veel beter. Ook zal deze nieuwbouw tot gevaarlijke verkeersituaties leiden. Jan Driesse, woordvoerder verkeer: “Dit is vragen om ongelukken”.

Lees meer »