"€100.000,- p.j. voor Duurzaamheidsfonds" Sociaal Duurzaam Weststellingwerf

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf wil een duurzaamheidsfonds. Het bieden van een financiële bijdrage voor energiebesparingen, duurzame energiebronnen, duurzame mobiliteit, het vergroten van de biodiversiteit en het verminderen van de gevolgen van klimaatsveranderingen. SDW wilt een fonds introduceren waaruit bewoners, stichtingen, verenigingen, bedrijven en instellingen gebruik van kunnen maken.

SDW wil vaart maken met de klimaatdoelstellingen. De nieuwe partij die vanuit de partijen VVA, PvdA en WeststellingwerfNatuurlijk! voortkomt heeft dit als een van de speerpunten.

Lees meer »

Alleen SDW wil subsidie jeugdlid sport verhogen

WOLVEGA - Alleen de politieke partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf wil de sport subsidie verhogen voor jeugdleden. 

Dit kwam ten sprake op de debat avond tussen kandidaat raadsleden van de verschillende partijen in het jongerencentrum de MIX in Wolvega. Veel partijen wil er geen uitspraak over doen. 

Lees meer »

Bijeenkomst Veiligheidsregio Fryslân

Afgelopen donderdagavond bezochten leden van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf een bijeenkomst van de Veiligheidsregio Fryslân in de brandweerkazerne van Heerenveen.

Onder de Veiligheidsregio vallen onder andere de brandweer en de GGD. De plannen voor de toekomst werden door medewerkers van de Veiligheidsregio duidelijk uitgelegd. Aan ons werd gevraagd wat wij belangrijk vinden voor onze burgers en wat in de plannen opgenomen dient te worden. Wij hebben aangegeven dat voorlichting op het gebied van preventieve maatregelen voor onze inwoners een belangrijk item is. Daarnaast hebben we het volgende belangrijke punt onder de aandacht gebracht. Wanneer er calamiteiten hebben plaats gevonden, zoals een brand, is het belangrijk dat na het blussen ook gezorgd wordt dat de benadeelden op andere terreinen verder geholpen worden. Zoals hulp om te zorgen dat men weer in het bezit komt van noodzakelijke medicatie . Hier ligt dan een taak voor het gebiedsteam van de gemeente. Deze hulp is op dit moment nog niet voldoende geregeld.

Lees meer »

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf bezoekt Gered Gereedschap

Vrijdag 8 februari heeft een delegatie van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf een werkbezoek
gebracht aan Gered Gereedschap, de grootste locatie in Nederland. Gered Gereedschap herstelt
gebruikt en kapot gereedschap dat zij ontvangen.

Dit in het kader van duurzaamheid. Het gereedschap is bestemd voor projecten in ontwikkelingslanden. Na reparatie wordt het gereedschap in houten kratten verpakt. Dit op een zeer efficiënte manier; zoveel mogelijk gereedschap en zo weinig mogelijk lucht. De afmeting van de kratten zijn afgestemd op de afmeting van de containers, waarin het gereedschap wordt vervoerd. Op deze manier gaat er geen kostbare ruimte verloren. Door het hergebruik van het gereedschap wordt de zelfredzaamheid in de ontwikkelingslanden gestimuleerd en vergroot. Op het sociale vlak biedt Gered Gereedschap stageplekken en ondersteuning aan scholieren van het Linde College en begeleiden zij een cliënt van Talant in het kader van dagbesteding. Een zeer informatief bezoek, aan een organisatie die zowel op het gebied van duurzaamheid als op het sociale vlak, zeer goed werk verricht. Dit alles uitgevoerd en gedragen door een 30-tal vrijwilligers. Gered Gereedschap ontvangt een gemeentelijke subsidie, voor het behoud hiervan zal Sociaal Duurzaam Weststellingwerf zich blijvend inzetten.

Lees meer »

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf krijgt Lijst 1

Het centraal stembureau in Weststellingwerf heeft vrijdagmiddag 9 februari 2018 de nieuwe
partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf lijstnummer 1 toegewezen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.


Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) is een nieuwe lokale politieke partij, opgericht door:
PvdA Weststellingwerf, Weststellingwerf Natuurlijk! en Vrijheid Voor Allen.
Onder deze naam doet deze nieuwe partij aan de komende gemeenteraadsverkiezingen mee.
Sociaal Duurzaam Weststellingwerf krijgt nummer 1 op de lijst omdat de drie partijen
gezamenlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de meeste stemmen behaald hebben.
SDW streeft naar een rechtvaardiger samenleving en een samenleving die volop inzet op
verantwoord gebruik van onze aarde. Het bestuur van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf is
trots om haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. te
presenteren. De campagne is al volop aan de gang.

Lees meer »

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf: "Provincie: sta kleine windmolens toe".

WOLVEGA - De politieke partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat kleine windmolens in samenspraak met de dorpen toegestaan kunnen worden.

Aanstaande woensdag zal bij de provincie de discussie losbarsten of het wel of niet doorgang kan vinden. Het advies van het provincie-bestuur is het toestaan van een hoogte van slechts 15 meter (tiphoogte). SDW ondersteunt de PvdA-fractie in de Provinciale Staten, die zich sterk maakt voor een tiphoogte van 22 meter. Dit is ook de hoogte van de molens die op dit moment in Groningen geplaatst mogen worden.


SDW wil de druk opvoeren voor en achter de schermen om ervoor te zorgen dat er wel ruimte is
om goede kleine windmolens neer te zetten. "Mensen zijn hier mee bezig, dorpen willen dit
graag", aldus Jan Driesse nummer zes op de lijst van SDW. De kersverse politieke partij die
voortkomt uit de PvdA, VVA en Weststellingwerf Natuurlijk! wil de snelheid erin houden met het
verduurzamen van de samenleving in Weststellingwerf. Op 21 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer »

SDW bezoekt Integra "Samen in actie tegen uitzichtloze schulden".

Ook in Weststellingwerf zijn er inwoners die schulden hebben. De gevolgen van schulden zijn
ingrijpend. Sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen of echtscheiding.
Integra, een organisatie voor bewindvoering en inkomensbeheer, helpt mensen bij het weer
op rit krijgen van hun financiën. Dit geeft rust in de financiële situatie en binnen het gezin.


Integra is actief betrokken bij deze cliënten. Samenwerking met de cliënt, de familie en de
hulpverlenende instantie is enorm belangrijk om alles in goede banen te leiden.
Door Integra werd aangegeven dat veel mensen niet in staat zijn om goed zelfredzaam te
zijn. Deze personen zullen echter altijd begeleiding nodig hebben. Zij kunnen het eigen
financiële beheer niet goed zelf doen.

In de praktijk blijkt dat onze gemeente nog onvoldoende rekening houdt met deze groep. Zo
wordt er vaak ingezet op budgetbeheer omdat dit in eerste instantie goedkoper lijkt dan
bewindvoering.


De nieuwe fractie van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf wil dan ook met concrete voorstellen
komen om dit te verbeteren, zoals:
- Via gebiedsteams aansturen op doelmatige aanpak van schulden
- De bereikbaarheid van de gemeentelijke afdelingen verbeteren
- Gemakkelijker toekenning van bijzondere bijstand en inkomenstoeslagen
Sociaal Duurzaam Weststellingwerf is opgericht door PvdA-Weststellingwerf, VVA en WN! en
doet als gezamenlijke lijst mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018.

Lees meer »

Zorg over de meest kwetsbare groep bij Caparis

WOLVEGA- Sociaal Duurzaam Weststellingwerf maakt zich naar aanleiding van de mededeling van de portefeuillehouder in de raadsvergadering van afgelopen maandag, zorgen over de meest kwetsbare groep bij Caparis.

Dit is de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de groep die altijd op de Sociale Werkvoorziening zal zijn aangewezen. Het lijkt er op dat er binnen de plannen voor een nieuw Caparis geen plaats meer is voor deze groep. SDW vindt dat deze groep juist extra bescherming verdient wanneer Caparis gaat hervormen. Ze roept het college op dit signaal helder en duidelijk naar Caparis en de andere gemeenten af te geven.

Lees meer »

SDW start campagne "eerst zaaien, dan oogsten"

Wolvega - Samen met de SDW-leden, start lijststrekker Cor Trompetter afgelopen zaterdag de  campagne op het Van der Sandeplein in Wolvega. SDW wil graag zaaien. Figuurlijk zaaien om  bekendheid te krijgen, te praten met mensen, te luisteren naar hun ideeën over een socialer en duurzamer Weststellingwerf. Een partij is leuk maar samen doe je meer! Door goed te luisteren,  kunnen we de stem van de burger laten horen binnen de gemeenteraad. Samen oogsten we  daar dan weer de voordelen van.


Maar we zaaien ook letterlijk: “We delen bloemzadenzakjes uit die tevens bij-vriendelijk zijn en willen zo de bijenpopulatie weer omhoog brengen. En hoe mooi is het dat we met alle inwoners  van Weststellingwerf straks die mooie bloemen echt kunnen zien bloeien. Dat is voor ons ook samendoen”, volgens Sippe Bron en Dirk Dubling, de nummers 2 en 3 op de
lijst.


Samendoen is uitgangspunt van de nieuwe lokale politieke partij, opgericht door de PvdA  Weststellingwerf, WeststellingwerfNatuurlijk! en Vrijheid Voor Allen, die op 21 maart voor het  eerst als nieuwe partij meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. Om versplintering tegen te gaan, hebben zij de handen ineengeslagen. Zo is ook te zien in hun logo. Zij streven naar een rechtvaardiger samenleving en een samenleving die volop inzet op verantwoord gebruik van onze aarde. Daarom is het uitgangspunt dat zij samen met inwoners, bedrijven en organisaties werken aan inhoudelijke plannen en die vervolgens samen uitvoeren. Deze bundeling van krachten leidt tot een krachtigere sociale en duurzame gemeentepolitiek en zal een open en inwonergerichte gemeentelijke organisatie bevorderen.

Lees meer »

SDW bezoekt FC-Wolvega

WOLVEGA- Vrijdag 26 januari hebben de gemeenteraadskandidaten voor Sociaal Duurzaam Weststellingwerf een werkbezoek gebracht aan FC Wolvega. Secretaris Alfred Tros en penningmeester Jelle Hof hebben hen bijgepraat over de uitdagingen waar de vereniging de  komende jaren voor staat.


Zo wil FC Wolvega het clubgebouw renoveren. Ook is er te weinig kleedruimte en is er de behoefte om een kunstgrasoefenveld aan te leggen. De bestuursleden brachten de belangrijke sociale rol die de vereniging in het dorp speelt onder  de aandacht en die zij in de wijk de Meulepolle samen met de gemeente verder wil uitbouwen.


Voor de delegatie van Sociaal Duurzaam was het een nuttige middag, waarin ze meer inzicht  kregen in het reilen en zeilen van deze voetbalclub met meer dan 500 leden en haar maatschappelijke functie.

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf, opgericht door PvdA-Weststellingwerf, VVA en WeststellingwerfNatuurlijk!, wil de bijdrage per jeugdlid van een sportvereniging verhogen. Sport is erg belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van mensen. SDW wil er alles aan  doen om te bereiken dat sport betaalbaar blijft voor alle inwoners en dat we mensen blijven stimuleren om te sporten.

Lees meer »

SDW "Verhoog subsidie per jeugdlid voor sportverenigingen"

De politieke partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf, waarin de PvdA-Weststellingwerf, VVA en WN! samengaan, wil de bijdrage per jeugdlid van een sportvereniging verhogen.

Sport is erg belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van mensen. We dienen er alles aan te doen om te bereiken dat sport betaalbaar blijft voor mensen en dat we mensen blijven stimuleren om te sporten.


Daarom steunt SDW projecten zoals Jongeren Op Gezond Gewicht. Elk kind moet ook leren zwemmen. SDW wil voor gezinnen die zaken niet kunnen betalen een steunregeling bieden via Stichting Leergeld. Maar ook volwassenen en ouderen willen we faciliteren met val-trainingen en het opstellen van trimtoestellen in de parken.

Lees meer »

SDW "Behoud de dorpshuizen"

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf wil duurzame instandhouding van dorpshuizen.


In de gemeenteraad van Weststellingwerf speelt de discussie over het instandhouden van de
dorpshuizen. B&W wil nu niet verder gaan dan 2019 en dan nieuwe afspraken maken. PvdA,
Weststellingwerf Natuurlijk! en Vrijheid voor Allen (die samenwerken als Sociaal Duurzaam
Weststellingwerf (SDW)) wil nù de uitgangspunten vastleggen voor een permanente instandhouding van de 14 dorpshuizen, resp. dorpshuisfuncties en daar ook de financiële
verantwoordelijkheid voor nemen. Dorpshuizen zijn belangrijk en noodzakelijk voor de leefbaarheid van onze dorpen.


SDW vindt het daarom nodig dat er een integraal dorpshuizenbeleid opgesteld wordt. Een
beleid wat voor de dorpshuizen duidelijkheid geeft voor de langere termijn, maar ook waar
voor de gemeente begrotingszekerheid uit voortvloeit. Het huidige voorstel van B&W gaat alleen over de regels bij extra investeringen. Maar SDW vindt dat er ook een sluitende afspraak over het onderhoud van de bestaande dorpshuizen en dorpshuis-functies moet komen.


Voor de beleidszekerheid van de dorpshuizen stellen we in elk geval voor om als
uitgangspunt te nemen dat de dorpshuizen en dorpshuisfuncties duurzaam in stand dienen
te blijven op basis van een onafhankelijk vastgesteld onderhoudsplan.
Samengevat: SDW is geen voorstander is van deeloplossingen en wil tenminste graag een
uitspraak over de duurzame instandhouding van de dorpshuizen en dorpshuisfuncties.


SDW wil bereiken dat Weststellingwerf een sterke sociale gemeente blijft en daarnaast ook
duurzaam wordt. Daarom doen we gezamenlijk mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018.

Lees meer »