Lijst Sociaal Duurzaam Weststellingwerf bekend

Lijst met dertig personen gepresenteerd.
Bovenaan de lijst staat Cor Trompetter gevolgd door Sippe Bron en Dirk Dubling.


Op plaats nummer 4 staat als nieuwkomer Trijntje Stoker. Daarna komen de huidige raadsleden René de Klein en Jan Driesse. De nieuwe kandidaten die dan op de lijst volgen zijn: Colinda de Vries, Jacob de Wolff, Henry Pluim en  Janny Krol.


De SDW heeft er alle vertrouwen in dat zij een goed verkiezingsresultaat gaan behalen.

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW).
De nieuwe lokale politieke partij, opgericht door de PvdA Weststellingwerf, Weststellingwerf Natuurlijk! en Vrijheid
Voor Allen, doet op 21 maart voor het eerst als nieuwe partij mee met de gemeenteraadsverkiezingen.


Gezamenlijk streven zij naar een rechtvaardiger samenleving en een samenleving die volop inzet op verantwoord gebruik van onze aarde. Daarom is het uitgangspunt dat zij samen met inwoners, bedrijven en organisaties werken aan inhoudelijke plannen en die vervolgens samen uitvoeren. Deze bundeling van krachten leidt in tegenstelling tot versplintering voor een krachtigere sociale en duurzame gemeentepolitiek en zal een open en inwonergerichte gemeentelijke organisatie bevorderen.

 

Lees meer »

Inloopbijeenkomst SDW in Noordwolde

Op 28 november organiseerde SDW een inloopbijeenkomst in Noordwolde. Aan de deelnemers werd gevraagd om suggesties te doen voor het verkiezingsprogramma van SDW. “Laten we trots zijn op wat we de afgelopen jaren in Noordwolde bereikt hebben” was een van de duidelijke uitspraken. Het gaat dan om de verbeteringen in het dorp, zoals het Manauplein en het Tramhalte-plein. Maar ook over het functioneren van het gebiedsteam (voorheen de Vlechtwerkers) waren de inwoners positief. Het gebiedsteam ondersteunt de zorg vanuit de gemeente en de voorzieningen in het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Vooral doorgaan met de projecten in het kader van “Bestemming Noordwolde”.

Als verkeersknelpunt werd genoemd het harde rijden op de Molenburen en de Jokweg, tussen De Hoeve en Noordwolde.

Andere punten, die de inwoners belangrijk vinden:

- Meer werkgelegenheid in Weststellingwerf

- Behoud van het openlucht-zwembad De Dobbe en dorpshuizen in de dorpen, waar ze nu zijn.

 

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) is een nieuwe lokale politieke partij, opgericht door: PvdA Weststellingwerf, Weststellingwerf Natuurlijk! en Vrijheid Voor Allen;

 

SDW wil bereiken dat Weststellingwerf een sterke sociale gemeente blijft en daarnaast ook duurzaam wordt. Daarom doen we gezamenlijk mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

 

Informatie: www.SDWeststellingwerf.nl

Contact: 06-55364848

Lees meer »

zo`n € 200.000,- euro voor Energiefonds

WOVLEGA - Tijdens de raadsvergadering stemden de partijen PvdA, VVA, Weststellingwerfs Natuurlijk in met het instellen van een energiefonds. Dit energiefonds zal zo`n € 200.000,- gaan opleveren. Deze partijen zullen met de gemeenteraadsverkiezingen mee doen als een nieuwe politieke partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf. Het beleid op klimaatbeleid en duurzaamheid zal de komende jaren verder vorm gaan krijgen. Het fonds zal gebruikt worden voor het geven van subsidie en leningen met het geld uit dat fonds moet een extra stimulans geven aan inwoners, maatschappelijke organisaties en kleine ondernemers om te investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking. De gemeente krijgt éénmalig een bedrag van de exploitant van de zonneparken in Wolvega en Noordwolde voor het vestigen van het recht van opstal gedurende een periode van minimaal 15 jaar.

 

Lees meer »

Motie € 5000,- Voedselbank aangenomen

WOLVEGA - Tijdens de raadsvergadering van maandagavond is de motie van de Pvda aangenomen. De motie kreeg steun van de partijen VVA en Weststellingwerfs Natuurlijk. Deze partijen vormen na de verkiezingen samen de partij Sociaal Duurzaam Weststelilngwerf. De partijen groenlinks en CDA stemden ook voor de motie. 

De voedselbank ontvangt nu eenmalig € 5000,- euro. Waarschijnlijk zal er in januari gepraat worden over wellicht een structurele bijdrage voor de voedselbank. 

Lees meer »

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf bezoekt voedselbank Wolvega

WOLVEGA - De nieuwe politieke partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf die is ontstaan door een samenwerkingsverband van VVA, PvdA,WN heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan de voedselbank in Noordwolde. Daar kregen ze uitgebreid uitleg over de uitgifte van voedselpakketten en de screening. "In het land neemt het af, maar in Weststellingwerf neemt het toe". Aldus Reint Oostra van de voedselbank. 

SDW wil extra geld uittrekken voor de voedselbank en de problematiek aanpakken waardoor mensen in de voedselbank terrecht komen. 

Lees meer »

SDW bezoekt voedselbank Noordwolde

NOORDWOLDE - De nieuwe politieke partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf die is ontstaan door een samenwerkingsverband van VVA, PvdA,WN heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan de voedselbank in Noordwolde. Daar kregen ze uitgebreid uitleg over de uitgifte van voedselpakketten en de screening. SDW wil extra geld uittrekken voor de voedselbank en de problematiek aanpakken waardoor mensen in de voedselbank terrecht komen. 

Lees meer »

VVD, Weststellingwerf Belang, CDA, steunden motie voedselbank niet.

In De Stellingwerf van vorige week werd tot driemaal toe aandacht besteed aan de Voedselbank in Wolvega. Dit naar aanleiding van het teleurstellende resultaat van een ingediende motie door VVA  en ondersteund door WeststellingwerfNatuurlijk! en de PvdA. De drie partijen die de komende  gemeenteraadsverkiezingen ingaan onder de naam Sociaal Duurzaam Weststellingwerf.


In de motie werd gevraagd om een incidentele bijdrage van € 5.000,-- voor de Voedselbank. De  vooraf ontvangen boodschap van de heer Reint Oostra, secretaris van de Voedselbank, was duidelijk.  Het geld zou besteed worden aan verse groente in de pakketten en ten goede komen aan kinderen. De kop van het artikel “Gemeenteraad laat Voedselbank links liggen” klopte niet.


De motie kreeg naast de eerder genoemde partijen ook de steun van Groen Links en Lijst Mulder en  werd daarmee verworpen. Niet de hele gemeenteraad was dus tegen deze incidentele bijdrage, dit  in tegenstelling tot de motie om het Subsidieplafond groot onderhoud sport voor dit jaar te  verhogen met € 12.000. Deze motie werd unaniem aangenomen. Wij constateren met enige wrangheid dat de stenen voor de groente zijn gegaan!

Wij hopen dat de wethouder toch mogelijkheden ziet om binnen het reguliere armoedebudget  ruimte te vinden om toch een financiële bijdrage over te kunnen maken naar de Voedselbank. Binnenkort zal de partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf haar verkiezingsprogramma vast stellen.


Hierin is opgenomen, dat zolang het nodig is wij de Voedselbank financieel vanuit de gemeente  willen steunen.


Teun Stoker, voorzitter Sociaal Duurzaam Weststellingwerf

Lees meer »

Ledenvergadering SDW "meer mensen sluiten zich aan".

WOLVEGA - Steeds meer mensen sluiten zich aan bij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW). Dit kwam naar voren op de eerste officiële ledenvergadering van de kersverse politieke partij. De partij die voorkomt uit VVA, PvdA, Weststellingwerf Natuurlijk. 

"Het aantal leden stijgt en we roepen mensen op om mee te doen " aldus SDW. Binnenkort zal SDW met het verkiezingsprogramma naar buiten treden. SDW zoekt nog steeds kanidaten voor de raad. 

Lees meer »

Inwoners "zorg, jeugd, verkeersveiligheid"

"Zet de zorg, jeugd en verkeersveiligheid centraal" kwam uit de inloopavond die Sociaal Duurzaam Weststellingwerf had georganiseerd in zaal Klijnstra te Wolvega. De inwoners maken zich daar zorgen over. SDW neemt de opmerkingen mee voor de tot standkoming van het verkiezingsprogramma. 

Wethouders en raadsleden waren aanwezig om te luisteren wat er leeft.

Op de foto Andries Bosscha aan het woord. 

Lees meer »

SDW in gesprek met bewoners

WOLVEGA- De nieuwe politieke partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf die uit de samenwerkingsverband PvdA, VVA, Weststellingwerf Natuurlijk voortkomt hield afgelopen dinsdagavond een inloopavond om met inwoners in gesprek te gaan. Onderwerpen als verkeersveiligheid, zorg, jeugd kwamen voorbij. 

De partij wil nadrukkelijk met inwoners uit onze gemeente in gesprek wat er leeft. De volgende inloop is 28 november 19:30 in buurthuus Noordwolde. 

Lees meer »

SDW "Meer ruimte voor starterswoningen".

SDW wil meer ruimte voor starterswoningen en dringt er bij het college dan ook op aan dat er binnen de rode lijnen rond kernen gebouwd kan worden. Al jaren wordt er gewerkt met rode lijnen die de grens aangeven waarbinnen tussen huizen nog gebouwd kan worden alleen nog van het beleid af te wijken wanneer het gaat om de bouw van goedkope woningen voor starters/jongeren. Het gaat dus niet om dure woningen op grote kavels. Maar meer bouwen voor jongeren en starters. 

Lees meer »

SDW "Mantelzorgers verdienen onze waardering"

Mantelzorgers zorgen vaak langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. De Dag van de Mantelzorg, op vrijdag 10 november, zorgt ervoor dat er aandacht en erkenning is voor deze vrijwilligers. Wethouder Cor Trompetter bezocht afgelopen vrijdag één van deze mantelzorgers en zette hem in het zonnetje.

“Met veel plezier en grote blijk van waardering kom ik meneer Visser persoonlijk een bloemetje brengen. De zorg voor zijn vrouw is een dagtaak. Er wordt daarom een groot beroep op hem gedaan. Iets waar ik erg veel respect voor heb.” Het is niet altijd eenvoudig voor meneer Visser, maar doet dit graag voor zijn vrouw. 

Ook ontving hij uit handen van de wethouder de mantelzorgpas cadeau. Met deze pas kan elke mantelzorger een gratis dienst naar keuze afnemen. Van een theatervoucher tot juridisch advies en maaltijden aan huis tot een ontspanningsmassage. Deze gratis dienst helpt de mantelzorger de zorg voor een ander vol te houden.  Daarnaast kan de pas ook gebruikt worden voor diensten, producten en activiteiten met een  aantrekkelijke korting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld collectiviteitskorting bij diverse (zorg)verzekeraars.

De mantelzorgpas wordt de komende maand bij iedere mantelzorger in Westellingwerf persoonlijk afgegeven. Vanaf januari 2018 kan men gebruik maken van de (gratis) diensten.

Lees meer »