SDW "€ 2,7 miljoen om verkeersveiligheid in bermen te vergroten"

SDW is content dat de Gemeente Weststellingwerf dit najaar zo’n 30 kilometer berm gaat verharden. We zijn blij met de inversteringen de komende vier jaar van € 2,7 miljoen in de aanleg van graskeien om de wegen in het buitengebied veiliger te maken. De aanleg van de eerste 30 kilometer start maandag in Zandhuizen. Het werk wordt uitgevoerd door De Samenwerking b.v..

Eerste fase
Deze eerste fase van 30 kilometer graskeien is de voorbode van meer bermverharding door
de hele gemeente. Weststellingwerf verwacht de komende jaren in totaal zo’n 156 kilometer
aan graskeien aan te brengen. Jaarlijk wordt gepeild welke bermen verhard kunnen worden.
Daarbij speelt ook de aanleg van een glasvezelnetwerk voor sneller internet een rol.
De aanleg van dat netwerk wordt de komende jaren verwacht. 


Direct onderhoud
De bermen waar uit het oogpunt van verkeersveiligheid direct onderhoud nodig is, worden
aangepakt met reguliere maatregelen.


Eerste tracés
De volgende tracés worden als eerste voorzien van bermverharding. Gedurende de
werkzaamheden is de weg gewoon toegankelijk, wellicht ontstaat er licht oponthoud.
 Scheeneweg (Wolvega) - beide bermen - 970m
 Idzardaweg (Ter Idzard) - beide bermen - 4404m
 Zandhuizerweg (Zandhuizen) - één berm - 1709m
 Boekelterweg (Boijl) - één berm - 2350m
 Oosterseveldweg (Noordwolde) - beide bermen - 393m
 Bekhofweg (Zandhuizen) - beide bermen - 3804m
 Stadburen (Nijeholtwolde) - beide bermen - 3722m
 IJkenweg (Zandhuizen) - één berm - 2440m
 Heirweg (Nijeholtwolde) - beide bermen - 1552m
 Schipslootweg (Nijelamer) - beide bermen - 1960m
 Kerkeweg (Langelille) - beide bermen - 3400m
 Hoofdweg (Wolvega - Oldeholtpade) - beide bermen - 2620m

"Verkeersveiligheid blijft een belangrijk speerpunt"aldus SDW

Lees meer »

SDW "€ 17.000,- voor verkeersveiligheid rondom scholen"

SDW is blij dat de verkeersveiligheid rondom scholen verbeterd gaat worden. Maar wil de verkeersveiligheid ook in hele gemeente verbeteren. De gemeente Weststellingwerf telt 22 basisscholen. De verkeersveiligheid rond deze scholen is voor de dorpsbelangen, schoolbesturen en gemeente een belangrijk gespreksonderwerp. Op verzoek van enkele scholen, verkeerswerkgroepen en overkoepelende schoolbesturen worden bij alle basisscholen in Weststellingwerf markeringen aangebracht op het wegdek. Deze markeringen moeten de weggebruikers wijzen op de aanwezigheid van een school en kinderen op straat.


In Noordwolde zijn enkele jaren geleden al markeringen aangebracht die de schoolzone aanduiden. Om dit nu bij alle basisscholen door te voeren, trekken we  € 17.000,- uit. Nog dit jaar wordt er gestart bij een aantal scholen. De rest zal begin 2018 volgen. Op asfaltwegen wordt de markering met verf aangebracht. Op klinkerwegen wordt met witte klinkers de schoolzone gemarkeerd. Scholen kunnen deze schoolzones gebruiken om met ouders en leerlingen afspraken te maken over het gedrag binnen deze zone, bijvoorbeeld om er niet te parkeren of uitsluitend stapvoets te rijden.”


Niet alle scholen in Weststellingwerf zijn vanaf de weg even duidelijk zichtbaar. De aanduiding
‘schoolzone’ maakt de automobilist erop attent dat er kinderen kunnen oversteken, wandelen of
fietsen. Door bij alle basisscholen in de gemeente dezelfde markering aan te brengen, ontstaat er een herkenbare stijl.

Lees meer »

SDW en Henk van Dijk bezoeken Prokkel symposium in Arnhem

ARNHEM - SDW heeft samen met Henk van Dijk uit Weststellingwerf het symposium bezocht van Prokkel in het stadhuis in Arnhem. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden; in buurten, bedrijven, en (zorg)instellingen, met woningcorporaties, met fondsen, bij een speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij. SDW wil hier in de toekomt meer aandacht aan gaan geven in de gemeente weststellingwerf. 

meer informatie: www.prokkel.nl

Lees meer »

"Sneller een sportplatform" SDW

WOLVEGA - De politieke partij SDW wil dat er sneller gewerkt wordt aan een sportplatform. "Het wordt tijd dat er sneller een sportplatform komt". Aldus Rene de Klein van SDW. Het sportplatform zal gebruikt worden om allerlei zaken op sport gebied te bespreken met de sector en dat men ideeen en kennis kan uitwisselen. De wethouder zal initiërend moeten optreden om dit tot een succes te maken met de sector.

Lees meer »

SDW "bediening de Steense moet beter"

WOLVEGA - Er zijn veel klachten over de bezetting van de sporthal de Steense. Mensen kunnen geen koffie krijgen. Ook de automaten zijn alleen betaalbaar met munten. " dit kan niet, dit is een kantine wat ook reclame voor onze gemeente is. Ik wil opheldering en dat het zo snel mogelijk opgelost is". Aldus raadslid Dirk Dubling. 

DSW zal B en W vragen stellen waarom dit niet goed geregeld is. 

Lees meer »

SDW wil meer elektrische oplaadpalen

Het college van B en W gaat onderzoeken of er meer oplaadpalen voor electrische auto’s en electrische fietsen kunnen komen in onze gemeenten. Weststellingwerf Natuurlijk die nu deel uitmaakt van de nieuwe partij SDW diende een motie in om op elke openbare parkeerplaats een elektrische oplaadpaal neer te zetten. Het college nam de motie over om het verder te onderzoeken. “We zijn blij dat het college dit verder wilt onderzoeken”. Aldus SDW. Op dit moment telt onze gemeente 2 plaatsen met elektrische oplaadpalen

Lees meer »

SDW “Voedselbank heeft bijdrage nodig”

WOLVEGA – Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag diende VVA, PvdA,WN welke nu de nieuwe partij SDW vormen een motie in voor een incidentele bijdrage van €

5.000 voor de voedselbank en gezond voedsel. Het voorstel kreeg geen bijval van de VVD, Weststellingwerfs Belang en Lijst Westenberg. Het CDA legde het bij het college neer. “onbegrijpelijk dat na de vraag en toelichting van de voorzitter van de voedselbank deze partijen tegen stemmen” aldus Dirk Dubling. Uiteindelijk was het 11 tegen en 9 stemmen voor. Het is nu de vraag wat de wethouder omtrent dit onderwerp gaat doen bij de armoedetafel

Lees meer »

SDW stemt in met verhoging subsidieplafond sportverenigingen.

Tijdens de raadsvergadering op maandagavond heeft Sociaal Duurzaam Weststellingwerf ingestemd om het budget onderhoud sportterreinen te verhogen met € 12.000. SDW bestaande uit de partijen VVA, PvdA, WN stemden voor het voorstel om het plafond te verhogen zodat de aangemelde plannen spoedig uitgevoerd kunnen worden.

Lees meer »

SDW wil duurzaamheidsfonds

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf diende maandagavond een motie in om ervoor te zorgen dat
er een netwerk komt waarin experts hun kennis en kunde belangeloos aanbieden ten behoeve van
duurzame ideeën en initiatieven. Het bieden van een financiële bijdrage voor energiebesparingen,
duurzame energiebronnen, duurzame mobiliteit, het vergroten van de biodiversiteit en het
verminderen van de gevolgen van klimaatsveranderingen. SDW wilt een fonds introduceren
waaruit bewoners, stichtingen, verenigingen, bedrijven en instellingen gebruik van kunnen maken.
Het college zegde toe om met een startnotitie te komen op het gebied van duurzaamheid. De
motie werd wel ingediend. Echter de partijen VVD, Weststellingwerfsbelang, Lijst Westenberg en
CDA en zelfs GroenLinks stemden tegen. SDW wil vaart maken met de klimaatdoelstellingen. De
nieuwe partij die vanuit de partijen VVA, PvdA en WeststellingwerfNatuurlijk! voortkomt heeft
dit als een van de speerpunten.

Lees meer »

PvdA, VVA, WN samen verkiezingen in

Drie politieke partijen richten samen SDW op.

WESTSTELLINGWERF - Drie politieke partijen in de gemeente Weststellingwerf zijn een samenwerkingsverband aangegaan en gaan samen over tot de oprichting van een nieuwe vereniging SDW, sociaal duurzaam Weststellingwerf. De partijen willlen elkaar versterken om een progressiefe sociale duurzame lokale richting te promoten. "we moeten het met alle uitdagingen van deze tijd doen vanuit onderop". Aldus raadslid Dirk Dubling

Lees meer »