De fractie van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf heeft op dit moment vijf zetels in de gemeenteraad.

Hieronder kunt u de raadsleden en desbetreffende portefeuilles vinden.

 U kunt de fractie bereiken via het secretariaat:

email: fractie@SDWeststellingwerf.nl


Fractievoorzitter: René de Klein

Portefeuille:

Economische Zaken

Maatschappelijke en Sociale Voorzieningen

Financiën

Raadslid: Colinda van Rooijen - de Vries

Portefeuille:

Sport en Recreatie

Cultuur

Raadslid: Trijntje Stoker

Portefeuille:

Bestuur en organisatie

Onderwijs

Cultuur

Raadslid: Sippe Bron

Portefeuille:

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Verkeer, Wegen, Water

Groen en Milieu

Raadslid: Dirk Dubling

Portefeuille:

Openbare orde en veiligheid

 

 

Duo-commissielid en secretariaat: Janny Krol - de Jong

Portefeuille:

Dierenwelzijn

 

 

Steunfractielid: Jan Driesse

Portefeuille:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Financiën