Waarom deze nieuwe partij?

 

De volgende overwegingen hebben ons doen besluiten met Sociaal Duurzaam Weststellingwerf aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 deel te nemen.

 

1. In onze gemeente is de politiek sterk verdeeld. Er zijn inmiddels 9 fracties in onze gemeenteraad. Naar het zich laat aanzien zal er minimaal een nieuwe partij aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 deelnemen. Dat zou het aantal partijen in de raad op 10 brengen. Deze versnippering baart ons zorgen.

2. De drie partijen zijn ook van mening dat het sociale verband van de samenleving onder druk staat. We zien allerlei ontwikkelingen: werkloosheid (die nog steeds hoog is) en bijstand zijn de eigen schuld van mensen, het verschil tussen arm en rijk groeit, mensen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de Voedsel- en Kledingbank, stille armoede (ook onder agrariërs) en een groeiende schuldenproblematiek. Zo gaaf is dit land niet.

3. Tenslotte maken de drie partijen zich grote zorgen over de milieuproblematiek. Wereldwijde temperatuurstijging, veel te hoge CO2 uitstoot, onverantwoord gebruik van grondstoffen zoals aardgas en fosfaten.

 

Deze gedeelde overwegingen hebben tot verdergaande gesprekken geleid. Conclusie van deze gesprekken is dat we besloten hebben gezamenlijk verder te gaan onder het motto: “We laten zien wat ons bindt en niet wat ons verdeelt”. Dat wat ons bindt hebben we in bijgaande uitgangspunten verwoord. Gezamenlijk streven wij naar een rechtvaardigere samenleving en een samenleving die volop inzet op verantwoord gebruik van onze aarde. Wij denken dat deze bundeling van krachten leidt tot een krachtige sociale en duurzame gemeentepolitiek en de politieke versnippering tegengaat.