Doelstelling:


De vereniging heeft als doel:
het gestalte geven door de Partij van de Arbeid (afdeling Weststellingwerf), WeststellingNatuurlijk!
en Vereniging Voor Allen, voor zover woonachtig in Weststellingwerf, van een gezamenlijke
progressieve politiek binnen de gemeente Weststellingwerf.


De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het vormen van een gezamenlijke fractie
in de Raad van de gemeente Weststellingwerf en zich bij de gemeenteraadsverkiezingen naar de
kiezers te presenteren met een gezamenlijke lijst, onder de naam Sociaal Duurzaam
Weststellingwerf.